UMCCed Student Portal

  

 
 

Makluman
 • SYARAT MENCETAK SLIP EXAM - YURAN


  PENTING!!!

   

  Perhatian kepada semua pelajar UMCCed:

   

  Lanjutan dari maklumat terkini mengenai aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) yang akan dilaksanakan semula secara fizikal/bersemuka bermula 2 Julai 2022, Jabatan Pengurusan Kewangan UMCCed (JPK) ingin menarik perhatian kepada semua pelajar berhubung perkara berikut:

   

   

  1. Adalah menjadi TANGGUNGJAWAB pelajar untuk memastikan agar segala yuran tertunggak dijelaskan sebelum tarikh peperiksaan. Sila ambil perhatian sekiranya yuran tidak dijelaskan mengikut  jadual yang ditetapkan, pelajar akan DIHALANG daripada menduduki peperiksaan.

   

  1. Slip menduduki peperiksaaan HANYA BOLEH DICETAK bagi pelajar yang telah selesai pembayaran yuran sehingga semester tersebut.

   

  1. Sila pastikan segala bukti pembayaran diserahkan kepada JPK UMCCed samada melalui emel atau whatsapp kepada:

   

  Program Diploma Eksekutif

   

  i) hasnizahasim@um.edu.my / 011-40869579   -  (UFA / UFH / UFK / UFL)

  ii) mariah@um.edu.my / 011-40869581             -  (UFB / UFC / UFF/ UFE)

  iii) safiqah.najiha@um.edu.my / 011-40920427 -  (UFD)

   

  Program Diploma

   

             i) shahidah@um.edu.my / 011-40869584  -   (UDA / UDB - Kampus UMKL)

  ii) adira92@um.edu.my / 011-40869582    -   (UDC / UDE - Kampus UMKL)

  iii) cynthia@um.edu.my / 011-40869583    -   (UDA / UDB / UDC / UDE -

                                                                                  Kampus Luar KL)

   

  1. Bagi pelajar yang membuat pengeluaran KWSP, sila serahkan Notis Pengeluaran KWSP melalui kaedah yang sama seperti di perkara 3 di atas.

   

  1. Semua pelajar dinasihatkan untuk sentiasa peka kepada tarikh akhir pembayaran yuran bagi mengelakkan sebarang masalah.

   

  1. Sekiranya memerlukan sebarang maklumat lanjut sila hubungi JPK UMCCed di talian 03-22463644/3646/3650 atau melalui whatsapp seperti maklumat di perkara 3 di atas.

   

   

  Sekian. Terima kasih.

  JPK, UMCCed

  30 Jun 2022

 • PERMOHONAN SECARA ATAS TALIAN BAGI PENGELUARAN PENDIDIKAN MELALUI KWSP


  NOTIS KEWANGAN

  PENTING!!!
  Perhatian kepada semua pelajar.
  Bermula 1 Oktober 2019, pelajar/ibubapa boleh membuat permohonan pengeluaran KWSP secara atas talian.

  Berikut adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan:

  1. Pilih Log masuk sebagai ahli di portal KWSP.
  2. Pilih pautan Withdrawal dan klik New Application
  3. Isi maklumat pelajar bermula Step 1 hingga Step 6
  4. Sila pastikan pilihan nama institusi adalah UMCCED

   

  Pelajar/Ibubapa perlu memastikan maklumat yang diberikan adalah tepat bagi mengelakkan permohonan ditolak.
  Sekiranya memerlukan sebarang maklumat lanjut, sila hubungi Bahagian Kewangan UMCCed di talian 03-22463644/3646/3647/3649.
  Sekian, terima kasih.

   

 • Akses Berpusat ke UMSeLF, Portal Pelajar, Pendaftaran Kursus dan CTES


  Assalamualaikum & Salam Sejahtera,

   

  Dimaklumkan bahawa akses ke sistem-sistem berikut:

   

  2) Portal Pelajar - student.umcced.edu.my
  3) Pendaftaran Kursus - register.umcced.edu.my

   

  adalah secara berpusat (centralized) di UMSeLF (Main System).

   

  Penambahbaikan fungsi login ini membolehkan pengguna hanya menggunakan satu (1) katalaluan (password) sahaja untuk mengakses keempat-empat sistem tersebut.

   

  Selain itu, terdapat fungsi penukaran katalaluan yang boleh dilaksanakan dihalaman UMSeLF - Rujuk langkah TUKAR katalaluan.

   

  Disamping itu juga, terdapat fungsi reset katalaluan jika pengguna menghadapi situasi terlupa katalaluan - Rujuk langkah RESET katalaluan.

   

   

  *PERINGATAN: Jika pengguna TUKAR atau RESET katalaluan, katalaluan yang baru akan berubah secara AUTOMATIK di keempat-empat sistem tersebut. Pengguna perlu menggunakan katalaluan yang baru untuk mengakses keempat-empat sistem tersebut.

   

  Jika pengguna menghadapi masalah untuk mengakses sistem-sistem tersebut, sila maklumkan kepada Koordinator Program masing-masing.

   

  Harap Maklum.

   

   

  Bahagian Teknologi Maklumat UMCCed

 • NOTIS LARANGAN MEROKOK (TERMASUK VAPE) DI KAWASAN PEJABAT UMCCED/WISMA R&D


  Assalamualaikum wbt dan Salam Sejahtera,


  Untuk makluman semua pelajar, pihak Pengurusan UMCCed ingin mengingatkan kepada semua Warga UMCCed bahawa Seluruh kawasan pejabat UMCCed/Bangunan Wisma R&D sebagai KAWASAN LARANGAN MEROKOK berdasarkan seperti Notis Pekeliling seperti terlampir.

   

  2. Semua Staf (Akademik & Pelaksana) , Pelajar  atau mana-mana individu yang berurusan dengan pihak UMCCed/Bangunan Wisma R&D adalah dilarang dari menghisap rokok (Termasuk Vape) di kawasan pejabat UMCCed/Bangunan Wisma R&D.

   

  3. Larangan ini meliputi keseluruhan premis pejabat UMCCed/Bangunan Wisma R&D, sama ada di kawasan terbuka mahupun di dalam bilik, Makmal atau tempat-tempat yang terselindung.  Jka masih berlaku pelanggaran arahan, pihak UMCCed dan Pejabat Keselamatan UM akan mengambil tindakan yang tegas dan sewajarnya.

   

  4. Kerjasama dan bantuan tuan/puan berhubung perkara ini amatlah dihargai.

   

  Sekian untuk makluman semua.

   

  Terima kasih.


  Muat Turun Notis Pekeliling  Larangan Merokok

 • PENGGUNAAN WIFI DI WISMA R&D UM & KAMPUS UTAMA UM


  Tuan/puan boleh mengakses UM-WIFI di Wisma R&D dan Kampus UM dengan menggunakan no.matriks sebagai username dan kata laluan adalah no.IC tanpa (-).

   

  Panduan Akses UM-WIFI

   

  Signal/SSID
  :
  UM-WIFI
  Username
  :
  No. Matriks (Huruf Kecil)
  Contoh : ufa123456
  Password
  :
  No. Kad Pengenalan (tanpa -)
  Contoh : 901212035562
       

  Sekiranya TIDAK BERJAYA untuk login ke sistem WIFI tersebut, mohon maklumkan kepada Pengurus Program melalui emel dengan menyatakan nama, no.matriks dan no. kad pengenalan untuk tindakan selanjutnya.  Muat Turun Peraturan Wireless
 • PEMBAYARAN YURAN MELALUI PAY BILLS DI CIMB CLICKS


  PENTING!!!


  Perhatian kepada semua pelajar.

  Bermula September 2017, pelajar/ibubapa yang mempunyai akaun di CIMB Bank Bhd. boleh membuat pembayaran yuran melalui Pay Bills di CIMB Clicks.

  Berikut adalah langkah-langkah yang perlu dibuat:

  1. Pilih pautan Pay Bills di CIMB Clicks

    

  2. Taip nama UMCCed

    

  3. Isi maklumat yang dikehendaki

    

  Pelajar/Ibubapa tidak perlu menyerahkan bukti pembayaran sekiranya menggunakan perkhidmatan Pay Bills di CIMB clicks kerana segala maklumat akan diterima oleh UMCCed secara dalam talian.


  Sehubungan itu, sekiranya memerlukan sebarang maklumat lanjut, sila hubungi BK UMCCed di talian 03-22463644/3646/3647.


  Sekian terima kasih.

 • PENGUATKUASAAN DAN PEMAKAIAN KAEDAH-KAEDAH & PERATURAN-PERATURAN UNIVERSITI MALAYA (DIPLOMA) 2021


  MAKLUMAN PENTING: PENGUATKUASAAN DAN PEMAKAIAN

  KAEDAH-KAEDAH & PERATURAN-PERATURAN UNIVERSITI MALAYA (DIPLOMA) 2021

   

   

  Adalah dimaklumkan bahawa Lembaga Pengarah Universiti dan Senat Universiti Malaya

  telah meluluskan:

  • Kaedah-Kaedah Universiti Malaya (Diploma) 2021; dan
  • Peraturan-Peraturan Universiti Malaya (Diploma) 2021

   

  Kaedah dan Peraturan ini berkuatkuasa serta merta dan diterima pakai kepada semua pelajar program Diploma. Walau bagaimanapun, pelajar Sesi Kemasukan 2020/2021 dan sebelumnya akan terus tertakluk kepada peraturan tempoh dan struktur pengajian serta syarat gagal keluar seperti yang ditetapkan di dalam Peraturan-Peraturan Universiti Malaya (Pengajian Diploma) 2013.

   

  Untuk mengakses Kaedah dan Peraturan Universiti Malaya (Diploma) 2021,

  sila layari: student.umcced.edu.my

   

  Melalui langkah berikut : Portal Pelajar > Akademik > Buku Kaedah & Peraturan

   

  Sekian, harap maklum.

   

  Jabatan Program Akademik (JPA)

  10 September 2021

   

 • PEMAKLUMAN PENGECUALIAN YURAN PENGINAPAN PELAJAR DIPLOMA SESI 2019/2020


  Bermula 18 Mac 2020 iaitu sejak Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) dikuatkuasakan di seluruh negara, UMCCed telah melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran (PdP) secara dalam talian sepenuhnya di mana pelajar dapat meneruskan pengajian tanpa perlu berada di kampus. Rentetan dari itu, semua pelajar telah tidak menginap di MAHSA bermula dari Mac 2020.

   

  Sukacita dimaklumkan bahawa pihak pengurusan Universiti MAHSA telah bersetuju untuk memberi pengecualian Yuran Penginapan sebanyak 40% kepada 296 orang pelajar UMCCed yang menginap di Kolej MAHSA pada Semester 3 Sesi 2019/2020 bagi tempoh bermula Februari hingga Jun 2020.

   

  Jumlah keseluruhan pengecualian Yuran Penginapan bagi setiap pelajar Diploma Sesi 2019/2020 adalah sebanyak RM500.00. Bagi pelajar yang membuat bayaran penuh penginapan tetapi masih mempunyai yuran pengajian yang tertunggak maka lebihan bayaran tersebut akan diambilkira sebagai bayaran yuran pengajian pelajar.

   

  Manakala bagi pelajar yang telah menyelesaikan keseluruhan yuran, proses pemulangan yuran akan dibuat setelah UMCCed menerima maklumat lengkap akaun bank pelajar.

   

  Sekiranya terdapat pelajar yang ingin mendapatkan maklumat lanjut berkenaan perkara ini, sila hubungi Jabatan Pengurusan Kewangan (JPK) di talian 03-2246 3646/3649 atau melalui e-mel kepada rahimah@um.edu.my.

   

  Terima kasih.

   

  Pejabat Pengarah

  UMCCed

   

  Dikeluarkan pada 16 Julai 2021.

 • SOAL SELIDIK MAKLUMAT ORGANISASI/MAJIKAN PELAJAR SEMASA UMCCed 2022


  Assalamualaikum w.b.t. & Salam Sejahtera,

   

  Tuan/Puan,

  Soal selidik ini diedarkan bagi tujuan untuk mengumpul maklumat organisasi dan majikan pelajar semasa UMCCed yang terkini. Organisasi dan majikan merupakan antara pihak berkepentingan dan pemegang taruh yang penting dalam menerima maklumbalas berkaitan penawaran program akademik baharu dan semakan kurikulum program sedia ada. 

   

  Mohon kerjasama semua pelajar UMCCed dapat meluangkan masa untuk memberi maklumbalas berdasarkan soal selidik yang disediakan di pautan: https://forms.gle/UN5bF5nRcqwNY9XdA

   

  ** Perhatian : Soal Selidik ini PERLU DIISI oleh pelajar bagi program UFA,UFB,UFC,UFD,UFE,UFF,UFH,UFK,UFL sahaja 

   

  Terima kasih atas kerjasama semua pelajar.

  Sekian.

  Bahagian Jaminan Kualiti (BJK),

  Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Malaya (UMCCed).

 


 

 Program

 

 Kampus

 

 Aktiviti

 

 Kalendar