Pengumuman


Notis Kewangan

PENTING!!!

 

Perhatian kepada semua pelajar program Diploma Eksekutif:

 

 

 1. Tarikh peperiksaan (Penilaian Alternatif) adalah pada 28/11/2020 sehingga 06/12/2020. Sila hubungi Jabatan Pengurusan Kewangan (JPK) UMCCed untuk menyemak baki yuran pengajian kerana NOTIS PERINGATAN YURAN TERTUNGGAK TIDAK AKAN DIBERIKAN KEPADA PELAJAR. Adalah menjadi TANGGUNGJAWAB pelajar untuk memastikan agar segala yuran tertunggak dijelaskan sebelum peperiksaan. Sila ambil perhatian sekiranya yuran tidak dijelaskan mengikut  jadual yang ditetapkan, pelajar akan DIHALANG daripada menduduki peperiksaan.
   
 2. Sila pastikan segala bukti pembayaran diserahkan kepada JPK UMCCed sama ada melalui emel atau whatsapp kepada:
  1. hasnizahasim@um.edu.my / 012-4067207 - (UFA / UFH / UFK / UFL)
  2. mariah@um.edu.my / 011-63494233         - (UFB / UFC / UFF)
  3. adira92@um.edu.my / 011-64974233        - (UFD / UFE)
    
 3. Bagi pelajar yang membuat pengeluaran KWSP, sila serahkan Notis Pengeluaran KWSP melalui kaedah yang sama seperti di perenggan 2.
 1.