Pengumuman


PENGUMUMAN – PENDAFTARAN KURSUS

PERHATIAN KEPADA PELAJAR-PELAJAR PROGRAM DIPLOMA EKSEKUTIF
AMBILAN 1118, 319, 519, 919, 120, 720, 920 & 221

PENDAFTARAN SESI 2020/2021, SEMESTER 4

TEMPOH SEMESTER : 20 MAC 2021 HINGGA 23 MEI 2021

 

PERKARA

TARIKH

Pendaftaran Kursus Secara Dalam Talian

13 Mac 2021  hingga 28 Mac 2021

Permohonan Pendaftaran Kursus Lewat
(Dengan Caj RM50.00)

29 Mac 2021 hingga 25 April 2021

 

PERHATIAN:

 1. Caj pendaftaran lewat sebanyak RM50.00 akan dikenakan ke atas mana-mana pelajar yang gagal membuat pendaftaran kursus secara dalam talian mengikut tempoh yang ditetapkan.
   
 2. Pelajar yang tidak menyelesaikan pendaftaran kursus dalam tempoh yang ditetapkan boleh dihalang daripada mengikuti kursus berkenaan.
   
 3. Untuk pendaftaran kursus secara atas talian:
  1. Pilih PAUTAN di portal pelajar (student.umcced.edu.my)
  2. Pilih Online Registration

  Untuk bantuan, pelajar boleh merujuk kepada user manual yang terdapat di paparan tersebut. Sila pastikan pelajar mendaftar kursus/kod kursus & kumpulan yang betul. Pastikan juga kursus yang didaftarkan tersebut direkodkan sebagai REGISTERED.

 4. Kegagalan pelajar untuk membuat pendaftaran kursus bagi dua (2) semester berturut-turut akan mengakibatkan status pengajian pelajar diluputkan.

 
Sekian, terima kasih.


Jabatan Program Akademik (JPA)
10 Mac 2021