Pengumuman


PENGUMUMAN (PENDAFTARAN ONLINE) - SESI 2020/2021 SEM 2

 

PERHATIAN KEPADA PELAJAR-PELAJAR PROGRAM DIPLOMA EKSEKUTIF
AMBILAN 1118, 319, 519, 919, 120, 720 & 920

PENDAFTARAN KURSUS SESI 2020/2021, SEMESTER 2

TEMPOH SEMESTER : 10 OKTOBER 2020 HINGGA 20 DISEMBER 2020

 

PERKARA

TARIKH

Pendaftaran Kursus Secara Dalam Talian

3 Oktober 2020 hingga 18 Oktober 2020

Permohonan Pendaftaran Kursus Lewat
(Dengan Caj RM50.00)

19 Oktober 2020 hingga 22 November 2020

 

PERHATIAN:

 1. Caj pendaftaran lewat sebanyak RM50.00 akan dikenakan ke atas mana-mana pelajar yang gagal membuat pendaftaran kursus secara dalam talian mengikut tempoh yang ditetapkan.
   
 2. Pelajar yang tidak menyelesaikan pendaftaran dalam tempoh yang ditetapkan boleh dihalang daripada mengikuti kursus berkenaan.
   
 3. Untuk pendaftaran kursus secara atas talian:
  1. Pilih PAUTAN di portal pelajar (student.umcced.edu.my)
  2. Pilih Online Registration
    
  Untuk bantuan, pelajar boleh merujuk kepada user manual yang terdapat di paparan tersebut. Sila pastikan pelajar mendaftar kursus/kod kursus & kumpulan yang betul. Pastikan juga kursus yang didaftarkan tersebut direkodkan sebagai REGISTERED.
   
 4. Kegagalan pelajar untuk mendaftar kursus bagi dua (2) semester berturut-turut akan mengakibatkan status pengajian pelajar diluputkan.

 
Sekian, terima kasih.


Jabatan Program Akademik (JPA)
2 Oktober 2020