Pengumuman


Akaun Aplikasi Microsoft Office 365 UMCCed

MAKLUMAN

Para pelajar boleh mengakses aplikasi Office 365 UMCCed menerusi pautan:
https://login.microsoftonline.com


Sign in to your account

Login ID – UMCCed Mail (contoh: ufz190001@umcced.edu.my)
Password - *sila rujuk emel daripada koordinator (pelajar akan diminta untuk menukar katalaluan; first time login)


SYARAT PELAJAR:
1) Hanya pelajar yang berstatus aktif sahaja boleh menggunakan perkhidmatan ini
2) Mempunyai UMCCed Mail yang masih aktif


Sebarang pertanyaan boleh hubungi Koordinator Program masing-masing.


Terima kasih.