Pengumuman


NOTIS KEWANGAN – PERTUKARAN NOMBOR TALIAN TELEFON BIMBIT

PENTING!!!

Perhatian kepada semua pelajar.

Adalah dimaklumkan bahawa, terdapat pertukaran nombor talian telefon bimbit bagi staf di Jabatan Pengurusan Kewangan (JPK) seperti dibawah:

 

 

Bil

 

 

Nama Staf JPK

 

Program

 

Nombor lama

 

Nombor baharu

 

1.

 

Puan Fatin Nabila

 

 

UDA, UDB, UDC & UDE (Kampus Luar KL)

 

 

011-63384233

 

011-40869583

 

2.

 

Puan Norliza    

 

 

UDA, UDB & UDC (UMKL)        

 

019-2757110

 

011-40869584

 

3.

 

Cik Nur Adira   

 

 

UDE, UFD & UFE (UMKL)

 

 

011-64974233

 

011-40869582

 

4.

 

Cik Hasniza      

 

UFA, UFH, UFK & UFL 

 

 

012-4067207

 

 

011-40869579

 

5.

 

Cik Mariah              

 

UFB, UFC & UFF

           

 

011-63494233

 

011-40869581

 

Oleh yang demikian, diharap semua pelajar ambil maklum perkara ini dan menggunakan talian telefon baharu yang akan berkuatkuasa pada 1 Januari 2021.

 

Sekian, terima kasih.