MAKLUMAN KEMUDAHAN RUJUKAN DIGITAL

BAGI PROGRAM

DIPLOMA EKSEKUTIF PENGAJIAN SYARIAH (UFK) &

DIPLOMA EKSEKUTIF PENGAJIAN USULUDDIN (UFL)

 

 

 

Dalam situasi semasa berikutan pandemik COVID-19 ketika ini, Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Malaya (UMCCed) telah memutuskan aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) secara dalam talian (e-pembelajaran) dengan menggunakan platform UMSeLF/email serta aplikasi dalam talian yang lain. Oleh yang demikian, bagi memudahkan pelajar bidang pengajian Islam mencapai rujukan digital, pelajar boleh melayari laman web berikut:

 

https://al-maktaba.org/

 

Segala maklumat yang ada di dalam laman web tersebut adalah untuk tujuan informasi sahaja.

 

Sekian, terima kasih.

 

 

 

Jabatan Program Akademik (JPA)

8 Mac 2021