PEMAKLUMAN TATACARA PENGENDALIAN PIAWAI (SOP) TAMBAHAN PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKP) 3.0

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

 

Setelah mengambil kira pemakluman yang telah dikeluarkan oleh Pengerusi Jawatankuasa COVID Universiti Malaya pada 10 dan 17 Mei 2021 berhubung Pematuhan Ketat Terhadap SOP Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) dan pengumuman YAB Perdana Menteri mengenai Perintah Kawalan Pergerakan seluruh negara bermula 12 Mei 2021 sehingga 7 Jun 2021, maka Jawatankuasa COVID-19 dibawah Bahagian Hal Ehwal Pelajar, (JKCOVID-19 BHEP) Universiti Malaya telah bersetuju mengambil tindakan kawalan tambahan untuk digunapakai oleh semua Kolej Kediaman dan Pusat/Jabatan/Unit di bawah BHEP sepanjang tempoh PKP 3.0. Sila rujuk lampiran untuk maklumat lebih lanjut.

 

Lampiran - JK Covid_PKP3.0

 

 

Sekian, terima kasih.